Không nhận được email trên thiết bị di động của bạn

Nếu bạn không nhận được email trên thiết bị di động của mình, có một số biện pháp bạn có thể thực hiện để khắc phục vấn đề này.

  Kiểm tra Yahoo Mail trên máy tính - Nếu email không hề đến tài khoản của bạn thì vấn đề không nằm ở thiết bị di động mà là ở tài khoản của bạn. Kiểm tra tài khoản của bạn để khắc phục các vấn đề phổ biến về nhận thư gây ra lỗi này.

Yahoo Mail trên trình duyệt di động

Nếu bạn nhận được email trên máy tính nhưng không nhận được trên trình duyệt web trên di động của mình, hãy thử các bước khắc phục sau.

Ứng dụng Yahoo Mail

Nếu bạn nhận được email trên máy tính nhưng không nhận được trong ứng dụng, hãy thử các bước sau

Cập nhật ứng dụng

Nếu bạn không sử dụng phiên bản Yahoo Mail hiện tại, hãy tải phiên bản mới nhất trong cửa hàng ứng dụng của thiết bị.

Thoát và quay lại ứng dụng

Đôi khi, kết nối giữa ứng dụng và tài khoản của bạn bị mất. Đăng nhập lại để kết nối lại.

Gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng

Đôi khi, việc cài đặt lại phiên bản ứng dụng mới có thể giải quyết được vấn đề nhận thư của bạn.