Soạn và gửi email trên một trình duyệt di động

Sử dụng Yahoo Mail mọi lúc, mọi nơi bạn muốn bằng cách truy cập dịch vụ qua trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Dễ dàng chia sẻ tài liệu và hình ảnh, cho người khác biết bạn đến trễ hoặc soạn thư trả lời nhanh bằng cách gửi email trên trang web Yahoo Mail.

  1. Đi đến  vn.m.yahoo.com/mail trên thiết bị di động của bạn.
  2. Chạm vào biểu tượng Soạn thư Compose an email from anywhere using your web browser. .
  3. Nhập người nhận, tiêu đề và nội dung của thư.
  4. Nhấn Gửi.