Xóa email trên một trình duyệt di động

Giữ hộp thư của bạn khỏi lộn xộn và các thư không mong muốn. Bạn có thể xóa đến 10 email cùng một lúc từ trình duyệt di động của mình (hoặc nhiều hơn rất nhiều từ một máy tính).

  1. Đi đến vn.m.yahoo.com/mail trên thiết bị di động của bạn.
  2. Chọn thư bạn muốn xóa.
  3. Đi xuống và chạm vào biểu tượng Xóa Image of the Delete icon..