Đặt Yahoo làm trang chủ

Trang chủ của trình duyệt là trang web bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên khi mở trình duyệt. Khi đặt Yahoo làm trang chủ, bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện tin tức cần biết, thông tin xu hướng cùng đường dẫn đến các tính năng phổ biến của Yahoo như Mail, Hỏi & Đáp và nhiều dịch vụ quan trọng khác.

Sử dụng các đường dẫn bên dưới để đặt Yahoo làm trang chủ trong trình duyệt bạn chọn.