Đăng ký tài khoản Yahoo

Bạn chỉ cần thực hiện vài bước nữa là có thể sử dụng Yahoo Mail, và nhiều điều thú vị khác khi đăng ký tài khoản Yahoo. Tạo tài khoản mới hoặc sử dụng địa chỉ email hiện có từ bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ email nào. Bạn chỉ cần cung cấp mật khẩu, ngày sinh và số điện thoại di động.

  1. Truy cập trang Đăng ký.
  2. Nhập thông tin của bạn vào các trường bắt buộc.
  3. Nhấp vào Tiếp tục và làm theo các lời nhắc trên màn hình để xác minh số điện thoại di động của bạn.

Bạn không muốn có địa chỉ email Yahoo mới? Chọn Email của tôi khi đăng ký để tạo tài khoản.