Bật tính năng vị trí trên trình duyệt

Một số sản phẩm của chúng tôi, như Yahoo Tìm kiếm và Yahoo Thời tiết, thu thập thông tin vị trí từ trình duyệt của bạn để đảm bảo rằng bạn nhận được kết quả cụ thể được tinh chỉnh theo khu vực của mình. Nếu bạn không nhìn thấy thông tin địa phương, hãy đảm bảo rằng trình duyệt mà bạn đang sử dụng đã bật tính năng vị trí.