Các yêu cầu về hệ thống để xem video trên Yahoo

Bạn có thể xem video trên kết nối ở tốc độ 100k hoặc băng thông rộng (300k hoặc DSL, Cable, hoặc T1 nhanh hơn). Bạn nên dùng băng thông rộng để tăng tốc độ và hiệu suất của nội dung yêu thích của mình.

Đối với các hệ thống dựa trên máy tính

Thành phần Yêu cầu tối thiểu Khuyến nghị
Bộ xử lý Máy tính có bộ xử lý 450MHz trở lên (Intel Pentium II trở lên) Máy tính có bộ xử lý 500MHz trở lên
RAM 128MB 512MB trở lên
Cạc âm thanh 16-bit 16-bit
Hệ điều hành 2000/ME/XP/7 Windows XP trở lên
Tốc độ kết nối Internet 128kbps (băng thông hẹp) 500kbps (băng thông rộng, chẳng hạn như: DSL, modem có cắm cáp, T1 hoặc nhanh hơn)
Cạc video 16-bit (độ nét cao) trở lên 24-bit (độ nét trung thực) trở lên
Độ phân giải màn hình 800x600 1024x768 trở lên
Adobe Flash Flash 10.1 Phiên bản mới nhất
Khác Tai nghe hoặc loa Tai nghe hoặc loa ngoài chất lượng cao

Đối với các hệ thống dựa trên máy Mac

Thành phần Yêu cầu tối thiểu Khuyến nghị
Bộ xử lý Bộ xử lý 400MHz PowerPC G3 Bộ xử lý 500MHz PowerPC G4 hoặc nhanh hơn
RAM 128MB 256MB trở lên
Hệ điều hành Mac OS 10.3.9 Mac OS 10.4 trở lên
Tốc độ kết nối Internet 128kbps 500kbps (băng thông rộng, chẳng hạn như: DSL, modem có cắm cáp, T1 hoặc nhanh hơn)
Cạc video Bộ nhớ video 16MB Bộ nhớ video 64MB trở lên
Độ phân giải màn hình 800x600 1024x768 trở lên
Adobe Flash Flash 10.1 Phiên bản mới nhất


Video hoạt động với hầu hết các trình duyệt. Để có kết quả tốt nhất, hãy xem các trình duyệt web mà Yahoo hỗ trợ.

 Thông tin hữu ích: Các video trên Yahoo không được hỗ trợ và có thể không hoạt động trên hệ thống Linux hoặc Unix.