Khắc phục các sự cố về video và tính năng tương tác

Kết nối Internet chậm hoặc phiên bản Adobe Flash Player đã lỗi thời có thể làm gián đoạn các tính năng tương tác, video hoặc trò chơi trênYahoo. Các bước sau đây sẽ khắc phục hầu hết các vấn đề với các tính năng này.

Trước khi thử các bước này, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của bất kỳ  trình duyệt được Yahoo hỗ trợ nào. Trình duyệt đã lỗi thời hoặc không được hỗ trợ được xác định là gây ra các sự cố về tính tương thích với các tính năng của Yahoo.

Cài đặt mạng và Adobe Flash Player   

Cập nhật Adobe Flash Player

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Adobe Flash Player mới nhất trên máy tính của mình.

Kiểm tra xem bạn đang sử dụng phiên bản nào trên  trang trợ giúp Flash Player của Adobe.

Nếu bạn chưa có Adobe Flash Player, hãy sử dụng các bước sau để cài đặt:

  1. Tải xuống phiên bản Adobe Flash Player mới nhất.
  2. Chạy trình cài đặt Adobe Flash Player.
  3. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Kiểm tra kết nối Internet và tài nguyên hệ thống

Tùy thuộc vào thời gian trong ngày hoặc số người đã kết nối mạng, chất lượng kết nối Internet của bạn có thể thay đổi. Chạy quá nhiều ứng dụng cùng một lúc trên máy tính của bạn cũng có thể gây ra sự cố với trang Yahoo. Kiểm tra cài đặt hệ thống của bạn để đảm bảo rằng bảo rằng cài đặt đó hoạt động trơn tru. 

  • Đóng các cửa sổ trình duyệt, tab và ứng dụng hiện không dùng
    Mở quá nhiều cửa sổ, tab hoặc ứng dụng cùng một lúc có thể làm chậm hệ thống của bạn.
  • Kiểm tra cài đặt mạng không dây của bạn
    Đảm bảo rằng bạn có kết nối mạnh. (Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn nếu bạn thường gặp sự cố về băng thông.)