Thay đổi tùy chọn vị trí cho tài khoản Yahoo của bạn

Các dịch vụ Yahoo cập nhật thông tin vị trí của bạn bất cứ khi nào thiết bị bạn đang sử dụng chuyển đến một khu vực mới. Bạn không thể thủ công thay đổi vị trí mặc định của mình từ vị trí được phát hiện.

Đảm bảo rằng dịch vụ vị trí đã được bật

Quản lý địa điểm yêu thích

Một số sản phẩm, chẳng hạn như Yahoo Thời tiết, cho phép bạn duy trì một danh sách các vị trí yêu thích mà bạn có thể chuyển đổi qua lại. Bạn có thể quản lý danh sách vị trí yêu thích của mình (không phải vị trí mặc định) từ tùy chọn tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập và truy cập vào trang Thông tin tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Tùy chọn ở bên trái.
  3. Di chuột lên một mục và nhấp vào biểu tượng Xóa Image of Yahoo accounts delete icon. để xóa mục đó hoặc nhấp vào Thêm vị trí yêu thích để thêm vị trí.