Thay đổi tùy chọn ngôn ngữ hoặc vị trí trong Yahoo

Được thông báo về những gì đang diễn ra ở vùng lân cận hoặc những sự kiện mới đang được tổ chức, từ dự báo thời tiết, tin tức địa phương mới nhất đến tình trạng của đội bạn yêu thích, bằng cách thiết lập vị trí và ngôn ngữ ưa thích để luôn nắm bắt thông tin trước nhất.

Cập nhật cài đặt ngôn ngữ và khu vực

  1. Truy cập trang Thông tin tài khoản.
  2. TìmNgôn ngữ ở phía dưới bên trái.
  3. Nhấp vào Cập nhật ngôn ngữ.
  4. Trong Ngôn ngữ ưa thích, nhấp vào biểu tượng menu Lịch biểu tượng tùy chọn.
  5. Trong menu Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ và khu vực bạn muốn.
  6. Nhấp vào Lưu cập nhật.