Đặt Yahoo làm trang chủ của bạn

“Trang chủ” của trình duyệt của bạn là trang web mà bạn nhìn thấy mỗi khi mở một cửa sổ trình duyệt mới. Để thiết lập Yahoo làm trang chủ của bạn, hãy làm theo hướng dẫn cho kiểu trình duyệt cụ thể của bạn.

Các trình duyệt được Yahoo hỗ trợ

Firefox

 1. Nhấn vào biểu tượng Công cụ Image of the Google Chrome settings icon. | chọn Tùy chọn.
 2. Nhấn vào tab Chung.
 3. Trong phần "Khởi động", nhập https://vn.yahoo.com/ trong trường Trang chủ.
 4. Nhấn OK.

Chrome

 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Image of the Google Chrome settings icon. | chọn Cài đặt.
 2. Trong phần "Khi khởi động", chọn Mở một trang cụ thể hoặc một tổ hợp các trang.
 3. Nhấn vào Thiết lập trang.
  - Cửa sổ “Trang khởi động” xuất hiện.
 4. Nhập https://vn.yahoo.com/ trong trường Thêm trang mới.
 5. Nhấn vào OK.
  - Cửa sổ “Trang khởi động” đóng lại.
 6. - Đóng tab “Cài đặt”.

Safari

 1. Nhấn vào Safari | chọn Tùy chọn.
 2. Nhấn vào tab Chung.
 3. Chọn Trang chủ từ trường Cửa sổ mới mở với.
 4. Chọn Trang chủ từ trường Tab mới mở với.
 5. Nhập https://vn.yahoo.com/ trong trường Trang chủ.
 6. Đóng cửa sổ “Tùy chọn”.

Microsoft Internet Explorer

 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Tools menu icon | chọn Tùy chọn Internet.
 2. Nhấn vào tab Chung.
 3. Trong phần “Khởi động”, nhập https://vn.yahoo.com/ trong trường Trang chủ.
 4. Nhấn vào Áp dụng.
 5. Nhấn vào OK.

Microsoft Edge

 1. Nhấn vào biểu tượng Khác Image of the More icon in Microsoft Edge. | chọn Cài đặt.
 2. Trong phần "Mở Microsoft Edge với”, chọn Một hoặc các trang cụ thể.
 3. Nhập https://vn.yahoo.com/ trong trường “Nhập URL”.
 4. Nhấn vào biểu tượng Lưu Image of the Microsoft Edge Save icon..
 5. Đi xuống và nhấn Xem cài đặt nâng cao.
 6. Bật “Hiển thị nút home”.
 7. Chọn Một trang cụ thể từ menu thả xuống.
 8. Nhập https://vn.yahoo.com/ trong trường “Nhập URL”.
 9. Nhấn vào biểu tượng Lưu Image of the Microsoft Edge Save icon..

  Cảnh báo: Nếu trang chủ của bạn thay đổi và bạn không thay đổi cài đặt này, hãy kiểm tra và xóa bất kỳ phần mềm gián điệp hoặc phần mềm quảng cáo nào trên máy tính của bạn , ngay lập tức.