Bảo vệ con bạn trên mạng

Yahoo ủng hộ mạnh mẽ đối với vấn đề an toàn của trẻ em và chúng tôi cung cấp nhiều tài nguyên để giúp bạn bảo vệ con mình trên internet. Bạn có thể truy cập trang Yahoo An toàn để tìm kiếm các lời khuyên từ chuyên gia về cách thực hiện các lựa chọn thông minh hơn và an toàn hơn trên mạng, cho bạn và cho gia đình mình.

Báo cáo trẻ đang gặp nguy hiểm

Nếu bạn tin rằng một trẻ đang gặp nguy hiểm hoặc bạn có thông tin về trẻ đang gặp nguy hiểm, hãy liên hệ với các đầu mối liên hệ sau.

Trường hợp khẩn cấp

Quay số 113 để được trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp.

Tình huống không khẩn cấp

  • Bạn có thể tìm thấy số điện thoại không khẩn cấp của các cơ quan hành pháp sở tại trong danh bạ hoặc niên giám điện thoại địa phương.
  • Bạn có thể gửi báo cáo cho Yahoo.

Tài nguyên trực tuyến

Bạn có thể tìm kiếm một người bị mất tích trong cơ sở dữ liệu về những người hiện mất tích có sẵn trên trang web của Interpol.