Bảo vệ con bạn trực tuyến

Yahoo là nhà ủng hộ mạnh mẽ cho vấn đề an toàn trực tuyến của trẻ em và chúng tôi cung cấp nhiều nguồn tài nguyên để giúp bạn bảo vệ con mình trên mạng internet. Bạn có thể truy cập Yahoo An toàn để có các lời khuyên chuyên môn về cách đưa ra những lựa chọn trực tuyến thông minh hơn và an toàn hơn, cho bạn và gia đình mình.

Báo cáo khi một đứa trẻ gặp nguy hiểm

Nếu bạn tin rằng một đứa trẻ có thể đang gặp nguy hiểm hoặc nếu bạn có thông tin về một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, hãy liên hệ với các nguồn sau.

Trường hợp khẩn cấp

Quay số 113 để được trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp.

Tình huống không khẩn cấp

Bạn có thể tìm thấy số điện thoại không khẩn cấp của các cơ quan hành pháp sở tại trong danh bạ hoặc niên giám điện thoại địa phương.

Tài nguyên trực tuyến

Bạn có thể tìm kiếm một người bị mất tích trong cơ sở dữ liệu về những người hiện mất tích có sẵn trên trang web của Interpol.