Chọn mục cài đặt cho tính năng Tìm kiếm an toàn của Yahoo

Cho dù bạn đang bảo vệ con em mình hoặc đặt tùy chọn của chính mình, tính năng Tìm kiếm an toàn của Yahoo có thể lọc ra hầu hết nội dung người lớn. Bật bộ lọc sang Hạn chế - không có nội dung người lớn, Vừa phải - không có hình ảnh hoặc video, hoặc Tắt - không lọc kết quả.

Đặt tùy chọn Tìm kiếm an toàn trên thiết bị di động

  1. Mở Tìm kiếm trong một trình duyệt hoặc mở ứng dụng Yahoo Search, đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Nhấn vào Tùy chọn.
  4. Chọn tùy chọn Tìm kiếm an toàn, sau đó nhấn vào Xong (chỉ iOS).

Đặt tùy chọn Tìm kiếm an toàn trên máy tính để bàn

  1. Chuyển đến trang Yahoo Search và đảm bảo bạn đã đăng nhập.
  2. Từ một trang kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng  | nhấp vào Cài đặt.
  3. Nhấn vào Tùy chọn.
  4. Chọn tùy chọn Tìm kiếm an toàn từ menu thả xuống.