Xác định các thư từ giao tiếp, yêu cầu và trang web Yahoo chính thống

Những kẻ lừa đảo luôn tìm kiếm mọi cách để lấy được thông tin cá nhân với ý định đen tối. Biết cách xác định các thư từ giao tiếp, yêu cầu và trang web Yahoo chính thống để giữ cho tài khoản của bạn được an toàn.

Các trang web Yahoo

Nếu bạn đang truy cập một trang web Yahoo, thì URL của trang web đó có chứa “yahoo.com” hoặc “tumblr.com”. Một chỉ báo khác cho thấy trang web đó là an toàn đó là sự xuất hiện của biểu tượng chiếc khóa trên thanh địa chỉ.

Các yêu cầu của Yahoo

Chúng tôi không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc mật khẩu trong các email. Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cập nhật thông tin khôi phục của mình sau khi đăng nhập. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo có tiêu đề “Thông tin tài khoản Yahoo của bạn đã thay đổi” nếu bất kỳ thông tin nào trong cài đặt tài khoản của bạn được cập nhật.

Các thư từ giao tiếp từ Yahoo trông như thế nào

  • Xem email trên web - Các email từ chúng tôi bao gồm một biểu tượng Yahoo cạnh tiêu đề hoặc người gửi. Nếu bạn không thấy phần này thì email đó không phải do Yahoo gửi.
  • Xem email từ các ứng dụng của bên thứ ba - Biểu tượng Yahoo sẽ không xuất hiện trong ứng dụng, ngay cả khi email thực sự là do chúng tôi gửi. Hãy kiểm tra địa chỉ email của người gửi mà không cần mở email bằng cách di chuột đến tên người gửi trong Hộp thư đến của bạn.

Các lý do bạn nhận được thông báo

  • Ai đó đã trả lời cuộc trò chuyện mà bạn đã tham gia, trên một bài viết của Yahoo.
  • Một bình luận mà bạn đã đăng trên một bài viết của Yahoo đã nhận được ít nhất một câu trả lời hoặc lượt thích.
  • Bài đánh giá của bạn về nội dung trên Yahoo (chẳng hạn như về địa điểm du lịch hoặc doanh nghiệp địa phương) nhận được một câu trả lời.
  • Có hoạt động quan trọng liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như thay đổi mật khẩu hoặc thẻ tín dụng mà bạn dùng để thanh toán cho bất kỳ dịch vụ Yahoo nào hết hạn.

Các thông lệ tốt nhất để giữ an toàn cho chính bạn

Các phương pháp tốt nhất

Điều cần đề phòng
  • Lừa đảo - một nỗ lực do những kẻ lừa đảo giả mạo là một công ty chính thống hoặc cá nhân để đánh cắp thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản của người khác.
  • Giả mạo - do những kẻ gửi thư rác sử dụng để làm cho một email hoặc trang web trông có vẻ như nó được gửi từ ai đó mà bạn tin cậy.
Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm