Yahoo cung cấp các dịch vụ tài chính?

Yahoo sẽ không:

  • Đảm nhiệm vai trò người môi giới chứng khoán.
  • Cung cấp bảo hiểm mua sắm hoặc dịch vụ ký quỹ cho người mua.
  • Xử lý giao dịch thanh toán giữa người bán và người mua.
  • Cung cấp dịch vụ điện chuyển khoản ngân hàng.
  • Cung cấp các dịch vụ thanh toán hóa đơn cho đối tượng khôngYahoo.

Nếu bạn nghi ngờ hành vi lừa đảo?

Nếu cho rằng mình đang bị lừa đảo, Yahoo khuyến cáo bạn nên liên hệ với chính quyền địa phương thông qua số điện thoại không khẩn cấp.

  Ghi chú: Để biết thêm thông tin về hành vi lừa đảo và biết cách bảo vệ chính mình, hãy truy cập Fraud.org (chọn ngôn ngữ của bạn ở phía trên bên phải trang chủ Fraud.org).

Nếu sống ở Hoa Kỳ, bạn có thể: