là gì?

bởi Yahoo Search cảnh báo bạn đối với các trang có nguy cơ bảo mật tiềm ẩn như virus và các phần mềm nguy hiểm khác mà có thể gây hại cho máy tính của bạn.

Điều giúp bảo vệ chống lại

  • Rủi ro Xâm nhập -- Chỉ cần truy cập một số trang web có thể khiến máy tính của bạn tiếp xúc với các phần mềm nguy hiểm như virus và phần mềm gián điệp.
  • Mục tải xuống nguy hiểm -- Một số trang web cung cấp tải xuống các phần mềm nguy hiểm như virus hoặc phần mềm độc gián điệp.

  Lưu ý: Xem xét và thay đổi tùy chọn của bạn trêntrang tùy chọn Yahoo Search.