Tôi có thể đặt Yahoo Mail làm ứng dụng email mặc định như thế nào?

Bài viết này mô tả cách đặt Yahoo Mail làm chương trình email hiển thị mỗi khi nhấp vào liên kết email trong một trang web.

Người dùng Windows có thể đặt Yahoo Mail làm chương trình email mặc định trong Firefox và Internet Explorer.

  • LƯU Ý: Tính năng này hiện không sẵn có cho Internet Explorer trên Windows 7.

Người dùng Mac có thể đặt Yahoo Mail làm chương trình email mặc định trong Firefox hoặc sử dụng Applescript này.

Firefox
Cách đặt Yahoo Mail làm chương trình email mặc định trong Firefox:

  1. Nhấp vào menu Công cụ ở góc trái phía trên của Firefox, rồi chọn Tùy chọn.
  2. Chọn thẻ Ứng dụng.
  3. Dưới cột Kiểu Nội dung, cuộn tới gửi thư tới và nhấp Luôn hỏi; một cửa sổ thả xuống sẽ xuất hiện, chọn Yahoo Mail.
  4. Nhấp OK.

Internet Explorer

Để mở tính năng này, cần cài đặt Yahoo Thanh công cụ phiên bản 7.2 hoặc mới hơn trên máy tính. Nếu chưa cài Yahoo Thanh công cụ, bạn cần tải về trước.

Khi cài đặt, đảm bảo rằng bạn đã đánh dấu vào ô Cài đặt Yahoo Mail Tiện ích và đặt Yahoo Mail làm nhà cung cấp Thư mặc định của tôi.

Cách đặt Yahoo Mail làm chương trình email mặc định trong Internet Explorer:

  1. Từ menu Start của Windows, chọn Cài đặt (Settings) | Bảng điều khiển (Control Panel).
  2. Trong thư mục Bảng Điều khiển (Control Panel), chọn Tùy chọn Internet (Internet Options). Hộp thoại Đặc điểm Internet (Internet Properties) xuất hiện.
  3. Nhấp vào thẻ Chương trình (Programs).
  4. Từ bảng chọn kéo xuống E-mail, chọn Yahoo Mail.
  5. Nhấp OK để lưu thay đổi và đóng hộp thoại Đặc điểm Internet (Internet Properties).

Sau khi hoàn tất một trong những phương pháp nêu trên, Yahoo Mail sẽ trở thành ứng dụng email mặc định trên máy tính của bạn. Khi nhấp vào một lien kết email trong bất kỳ trình duyệt nào từ điểm này trở đi, Yahoo Mail sẽ mở ra.