Bật tính năng vị trí trên thiết bị di động

Dịch vụ Yahoo tự động cập nhật để phản ánh khu vực bạn đang có mặt, do đó bạn nhận được thông tin thời tiết, tin tức và kết quả tìm kiếm địa phương có liên quan nhất, mọi lúc. Nếu bạn không nhìn thấy thông tin địa phương, hãy đảm bảo rằng thiết bị, trình duyệt hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng đã bật tính năng vị trí.

Cài đặt vị trí trên iOS

Thiết bị iOS

Để xem thông tin cụ thể theo vị trí trên thiết bị iOS, hãy đảm bảo rằng tính năng vị trí đã được bật.

Safari

Để xem thông tin cụ thể theo vị trí trên Safari,  hãy đảm bảo rằng cài đặt vị trí trên trình duyệt đã được bật.

Chrome cho iOS

Để xem thông tin cụ thể theo vị trí trên Chrome, hãy đảm bảo rằng tính năng vị trí đã được bật.

Ứng dụng iOS

  1. Từ màn hình chính, chạm vào Cài đặt.
  2. Tìm và chọn ứng dụng.
  3. Bên cạnh "Chia sẻ vị trí của tôi”, hãy chạm vào nút Bật tắt  để bật tính năng vị trí.

Cài đặt vị trí trên Android

Thiết bị Android

Để xem thông tin cụ thể theo vị trí trên thiết bị Android, hãy đảm bảo rằng tính năng vị trí đã được bật.

Firefox

Để xem thông tin cụ thể theo vị trí trên Firefox, hãy đảm bảo rằng cài đặt vị trí trên trình duyệt đã được bật.

Chrome cho Android

Để xem thông tin cụ thể theo vị trí trên Chrome, hãy đảm bảo rằng cài đặt vị trí trên trình duyệt đã được bật.

Ứng dụng Android

  1. Từ màn hình chính, chạm vào Cài đặt.
  2. Chạm vào Ứng dụng.
  3. Tìm và chọn ứng dụng.
  4. Chạm vào Quyền.
  5. Trong phần “Vị trí của bạn”, chạm vào nút Bật tắt  để "Bật".