Quản lý các vị trí của bạn trong Yahoo Thời tiết

Theo dõi tình hình thời tiết cho khu vực bạn sinh sống cũng như các thành phố quan trọng đối với bạn. Nếu bạn đã đặt tùy chọn vị trí trong tài khoản Yahoo của mình thì thành phố đó sẽ xuất hiện khi bạn đăng nhập vào Yahoo Thời tiết. Nếu bạn không đặt tùy chọn thì Yahoo Thời tiết có thể lấy thông tin từ trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn.

  Vị trí của bạn không tự động cập nhật? - Tìm hiểu cách bật tính năng phát hiện vị trí.

Quản lý các vị trí trên máy tính để bàn

Thêm hoặc thay đổi vị trí

Có vài cách để chọn vị trí.

 • Thành phố bạn sinh sống sẽ xuất hiện khi bạn đăng nhập vào Yahoo Thời tiết, dựa trên thông tin lưu trong trình duyệt của bạn; hãy nhấp vào biểu tượng Dấu sao Image of a star icon for saving a location. để lưu thành phố đó. Nếu bạn không thấy vị trí của mình, hãy nhấp vào Phát hiện vị trí của tôi để thêm vị trí.
 • Để thêm một thành phố, hãy nhấp vào Thay đổi vị trí, tìm theo tên hoặc mã ZIP, và chọn từ kết quả tìm kiếm.
 • Để thay đổi vị trí hiện tại, hãy chọn một thành phố bạn đã thêm hoặc chọn từ danh sách “Các thành phố trên thế giới” ở bên trái.

Xóa vị trí

 1. Trong phần "Vị trí của tôi", hãy nhấp vào Quản lý vị trí.
 2. Di chuột lên vị trí.
 3. Nhấp vào biểu tượng Xóa Image of Yahoo accounts delete icon..

Quản lý vị trí trong ứng dụng di động

Bật tính năng tự động phát hiện vị trí

 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Graphic of the settings icon in the Weather app..
 2. Nhấn vào Vị trí hiện tại. (Nếu tùy chọn đó không xuất hiện, hãy tiếp tục sang bước tiếp theo.)
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa vị trí.
 4. Bên cạnh "Vị trí hiện tại", hãy nhấp vào Bật (Android) hoặc nút Bật/tắt Image of a Location on or off icon for iOS. (iOS).

Thêm vị trí

 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Graphic of the settings icon in the Weather app..
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa vị trí.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm +.
 4. Nhập tên thành phố hoặc mã ZP và nhấn vào Tìm kiếm.
 5. Nhấn vào tên của thành phố trong kết quả tìm kiếm.
 6. Nhấn vào Xong.

Xóa vị trí

 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Graphic of the settings icon in the Weather app..
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa vị trí.
 3. Nhấn vào biểu tượng Xóa Image of the delete icon in the Weather app for Android. (Android) hoặc Image of the delete icon in the Weather app for iOS. (iOS).
 4. Nhấn vào Xóa.

Chỉnh sửa thứ tự vị trí

 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Graphic of the settings icon in the Weather app..
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa vị trí.
 3. Nhấn và giữ biểu tượng Di chuyển Image of the Movement icon in the Weather app. và kéo thành phố đến thứ tự mong muốn.
 4. Nhấn vào Xong.