Tìm kiếm Trợ giúp

Bí danh là gì?

Bài này mô tả các bí danh và liệu có thể sử dụng các địa chỉ Ymail và Rocketmail làm bí danh hay không.

Bí danh là phần mở rộng của một Tài khoản Yahoo dùng để ẩn Tên truy nhập Yahoo chính của tài khoản. Nhìn chung, Tên truy nhập Yahoo chính của một tài khoản được dùng làm tiền tố chính của tài khoản Yahoo Mail mà nó liên kết. Nếu Tên truy nhập Yahoo chính được dùng để liên lạc qua một sản phẩm, nó có thể cho biết địa chỉ Yahoo Mail được liên kết với nó.

Xin lưu ý rằng bí danh không phải là địa chỉ email. Vì vậy, bạn không thể gửi và nhận email qua bí danh của mình. Bằng cách thiết lập và sử dụng bí danh trên Tài khoản Yahoo, bạn sẽ đảm bảo được tính riêng tư cho Yahoo Mail của mình và giảm thiểu nguy cơ trở thành mục tiêu của những kẻ gửi thư rác. Vì lý do này, những địa chỉ email hiện có và email mới (bao gồm các địa chỉ email với tên miền Y!Mail và Rocketmail) không được sử dụng làm bí danh cho Tài khoản Yahoo.

Để thiết lập một bí danh cho tài khoản của bạn:

  1. Vào Tài khoản Yahoo trang Thông tin.
  2. Nhấp Quản lý bí danh Yahoo của bạn dưới phần Thiết lập tài khoản.
  3. Nhấp Thêm một bí danh.
  4. Tạo bí danh mới và nhấp Lưu ở bên phải.
  5. Nhấp Đóng để quay về trang Thông tin Tài khoản.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể thêm/thiết lập tối đa 6 bí danh cho mỗi Tài khoản Yahoo, bạn vẫn có thể cần phải đăng nhập bằng Tên truy nhập Yahoo chính khi truy cập một số phần của Yahoo. Cũng xin lưu ý rằng bạn không có mật khẩu riêng cho bí danh.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi