Tìm kiếm Trợ giúp

Tài khoản bị khóa

Tài khoản của bạn có bị khóa không? Tìm hiểu việc cần làm khi bạn thấy một trong các lời nhắc sau.

  Mẹo: Nếu quên mật khẩu của mình, bạn có thể sử dụng Trình trợ giúp Mật khẩu để lấy lại mật khẩu.

"Xác nhận danh tính của bạn"

Cách nhanh nhất để giải quyết việc này là gửi mã tới số điện thoại hay địa chỉ email thay thế mà bạn có trong hồ sơ với chúng tôi. Xem bài viết "Thông báo bật lên xác nhận danh tính của bạn'" để biết chi tiết về cách xóa lời nhắc này.

"Tên truy nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ"

Lỗi này có thể do nhập sai mật khẩu hoặc sự cố lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt. Để được trợ giúp khắc phục sự cố này, hãy tìm hiểu việc cần làm nếu bạn không thể đăng nhập.

"Tài khoản bị khóa tạm thời"

Hãy đợi 12 giờ để xóa khóa rồi sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu đúng để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bạn không biết tên người dùng hoặc mật khẩu của mình? Hãy xem mẹo của chúng tôi ở trên.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi