Khắc phục sự cố với ứng dụng Android

Nếu ứng dụng Yahoo của bạn không hoạt động trên thiết bị Android, những mẹo khắc phục sự cố sau có thể giúp bạn giải quyết vấn đề và đưa ứng dụng trở lại hoạt động bình thường.

 Cập nhật ứng dụng - Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất mà bạn đang gặp sự cố.

Vấn đề về chức năng của ứng dụng

Ứng dụng chậm, treo hoặc có lỗi

Hoàn tất mỗi bước trước khi chuyển sang bước tiếp theo:

  1. Cập nhật hệ điều hành của thiết bị lên phiên bản mới nhất.
  2. Xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm ứng dụng.
  3. Buộc dừng và khởi động lại ứng dụng.
  4. Gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng.
  5. Liên hệ nhà sản xuất thiết bị của bạn để biết các bước khắc phục vấn đề ứng dụng trên thiết bị riêng của bạn.

Tính năng không có sẵn trên thiết bị di động

Một số tính năng sản phẩm Yahoo chỉ có sẵn trong phiên bản trình duyệt máy tính. Nếu bạn không thể tìm thấy tính năng bạn đang tìm kiếm trong ứng dụng Yahoo, hãy kiểm tra danh sách các tính năng Yahoo không có sẵn trên thiết bị di động của chúng tôi.

Vấn đề về kết nối

Kiểm tra truy cập mạng

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn có thể kết nối với internet. Nếu thiết bị không thể kết nối, ứng dụng sẽ không hoạt động.

Xem lại các quyền ứng dụng của bạn

Quyền ứng dụng là các cài đặt cho phép ứng dụng kết nối với thông tin khác trên thiết bị của bạn. Sẽ là một việc tốt để xem lại các quyền cho ứng dụng Android để đảm bảo rằng chúng đã được bật luôn là một điều hữu ích.

Vấn đề đăng nhập vào ứng dụng di động

Nếu bạn không thể đăng nhập vào ứng dụng, hãy sử dụng hướng dẫn khắc phục vấn đề đăng nhập của chúng tôi để khắc phục vấn đề.