Vấn đề khi xem trang do sự cố với JavaScript

Để có được trải nghiệm tốt nhất trên một trang Yahoo, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật lên phiên bản JavaScript mới nhất và bật JavaScript trong trình duyệt.

Bật JavaScript trong trình duyệt

Tải bản cập nhật mới nhất

Nếu bạn xác minh rằng JavaScript đã được bật và vẫn gặp vấn đề, hãy thử cập nhật phiên bản của JavaScript.