Khắc phục sự cố trình duyệt JavaScript

JavaScript (ngôn ngữ lập trình tạo thiết kế và tính năng web) có thể không được bật trong trình duyệt của bạn nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trên trang Yahoo:

  • Văn bản và hình ảnh bị ẩn hoặc đặt không đúng chỗ
  • Khó khăn thực hiện hoặc xem thao tác
  • Không thể nhấn vào biểu tượng, cuộn trang hoặc gõ

Bật JavaScript

  Vẫn gặp sự cố sau khi JavaScript được bật? - Bạn có thể đã cài đặt một tiện ích phần mở rộng trình duyệt chặn JavaScript. Tắt phần mở rộng mà bạn không tin tưởng.