Gửi thư từ địa chỉ email bổ sung hoặc xóa địa chỉ email bổ sung

Địa chỉ email bổ sung mang lại cho bạn tất cả lợi ích của 2 địa chỉ email mà không có bất kỳ sự rắc rối nào. Tận hưởng rất nhiều sự tiện lợi, chẳng hạn như một mật khẩu và Hộp thư đến tập trung cho tất cả các email của bạn.

Gửi email từ địa chỉ email bổ sung

 1. Soạn thư mới.
 2. Chọn địa chỉ email phụ của bạn trong menu thả xuống ở trường “Từ”.
 3. Đề địa chỉ và soạn email của bạn.
 4. Nhấn vào Gửi.

Đặt địa chỉ gửi mặc định

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | Nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấn vào Viết thư.
 3. Từ phần "Địa chỉ gửi mặc định", hãy chọn địa chỉ email phụ của bạn.

Xóa địa chỉ email bổ sung

Không thể tạo địa chỉ email bổ sung được nữa. Nếu xóa địa chỉ email bổ sung hiện có, bạn sẽ không thể tạo địa chỉ khác.

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | Nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Hộp thư.
 3. Bên cạnh "Bí danh email", nhấp vào biểu tượng Mở rộng Lịch biểu tượng tùy chọn.
 4. Nhấp vào địa chỉ email phụ của bạn.
 5. Nhấp vào Xóa bí danh.