Đóng hoặc kích hoạt lại tài khoản Yahoo của bạn

Bạn có thể đóng tài khoản Yahoo của mình bất cứ lúc nào. Trước khi đóng tài khoản, vui lòng xem thông tin sau để hiểu tác động của hành động này đối với tài khoản và dữ liệu của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tài khoản của tôi đã đóng?

Bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả dữ liệu và nội dung của mình, như email, thư mục email, lịch, nhóm Yahoo Fantasy và danh mục đầu tư .

Xem lại và tải về dữ liệu tài khoản Yahoo của bạn

Đóng tài khoản Yahoo của bạn

Gói đăng ký đang hoạt động - Bạn chỉ có thể đóng tài khoản của mình nếu tài khoản không có số dư nào và đã 90 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thanh toán cho bất kỳ gói đăng ký nào đã hủy. Truy cập trang Gói đăng ký của tôi để hủy dịch vụ trả phí và thanh toán cho số dư của tài khoản.

  1. Đăng nhập vào trang chấm dứt tài khoản Yahoo.
  2. Đọc thông tin về cách chấm dứt tài khoản của bạn.
  3. Làm theo các lời nhắc trên màn hình để tiếp tục.

Khôi phục tài khoản Yahoo của bạn

Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lại nếu bạn đăng nhập vào tài khoản trong vòng 30 ngày kể từ ngày đóng. Thời gian giữ sẽ lâu hơn đối với các tài khoản đăng ký tại Úc hoặc New Zealand (90 ngày) và Brazil, Hồng Kông, Đài Loan hoặc Ấn Độ (180 ngày).

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Xác minh thông tin khôi phục của bạn.
  3. Tạo mật khẩu mới hoặc nhấp vào Tiếp tục.