Tìm hiểu và xóa hoạt động bất thường trên tài khoản Yahoo của bạn

Theo dõi hoạt động đăng nhập gần đây của bạn có thể giúp bạn tìm phát hiện được liệu tài khoản của mình có bị người dùng trái phép truy cập hay không. Lưu ý rằng có một số lý do hợp thức vì sao lịch sử của bạn có thể hiển thị một vị trí không quen biết, chẳng hạn như thiết bị di động của bạn phát hiện sai vị trí hoặc Nhà cung cấp Internet của bạn sử dụng một máy chủ proxy.

Truy cập vào hoạt động gần đây của tài khoản của bạn

Từ trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động: Đăng nhập và truy cập trang Hoạt động gần đây.

Từ hầu hết các ứng dụng Yahoo dành cho thiết bị di động:

  1. Chạm vào biểu tượng Menu Image of the side menu icon..
  2. Nếu đang sử dụng ứng dụng Yahoo Mail, hãy chạm vào Quản lý tài khoản.
  3. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
  4. Chạm vào Hoạt động gần đây.

 Nếu các bước này không hoạt động trong ứng dụng của bạn, hãy truy cập trang Hoạt động gần đây từ trình duyệt di động của bạn.

Xem lại các mục và xóa hoạt động khả nghi

Tùy vào cách bạn truy cập tài khoản của mình, có thể có tối đa 3 phần. Nếu bạn thấy mục nào đó mà bạn không nhận ra, hãy nhấp vào Thoát hoặc Xóa bên cạnh mục đó, sau đó ngay lập tức hãy đổi mật khẩu.

  • Hoạt động gần đây - Thiết bị hoặc trình duyệt gần đây đã đăng nhập. Chọn một mục để xem địa chỉ IP có sẵn.
  • Các ứng dụng được kết nối với tài khoản của bạn - Các ứng dụng bạn đã cấp quyền truy cập thông tin của bạn.
  • Các thay đổi truy cập tài khoản gần đây - Hiển thị 3 lần thay đổi mật khẩu gần đây nhất.