Tìm và xóa hoạt động bất thường trên tài khoản Yahoo của bạn

Việc theo dõi hoạt động gần đây của tài khoản có thể giúp bạn phát hiện xem liệu tài khoản có bị người dùng không được ủy quyền truy cập trái phép hay không. Hãy nhớ rằng có một số lý do hợp lệ khiến lịch sử của bạn có thể hiển thị các vị trí không quen thuộc, chẳng hạn như thiết bị di động của bạn phát hiện sai vị trí hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet sử dụng máy chủ proxy.

Truy cập và xem xét hoạt động gần đây trên tài khoản của bạn

Từ trình duyệt web trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động:

 1. Đăng nhập vào trang Hoạt động gần đây của tài khoản.
 2. Xem xét hoạt động bảo mật gần đây của tài khoản cũng như danh sách các thiết bị và ứng dụng đã kết nối.

Từ hầu hết các ứng dụng di động Yahoo:

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
 2. Nếu dùng ứng dụng Yahoo Mail, hãy nhấn vào Quản lý tài khoản.
 3. Nhấn vào Thông tin tài khoản.
 4. Nhấn vào Hoạt động gần đây.
 5. Xem xét hoạt động bảo mật gần đây của tài khoản cũng như danh sách các thiết bị và ứng dụng đã kết nối.

Xóa một thiết bị đã kết nối

Các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của bạn sẽ được liệt kê trong phần "Thiết bị và ứng dụng đã kết nối" trên trang Hoạt động gần đây của tài khoản. Xóa quyền truy cập của một thiết bị bằng cách đăng xuất.

 1. Chọn 3 dấu chấm bên cạnh thiết bị bạn muốn xóa.
 2. Chọn Thoát.
 3. Nếu thiết bị đáng ngờ hoặc bạn không nhận ra, hãy đảm bảo đánh dấu kiểm vào tùy chọn Tôi không nhận ra phiên này. Nếu bạn nhận ra thiết bị, hãy xóa dấu kiểm.
 4. Chọn Thoát khỏi phiên.
 5. Bạn sẽ nhận được câu hỏi về việc đổi mật khẩu nếu bạn không nhận ra phiên này. Chọn Đổi mật khẩu nếu bạn muốn thay đổi hoặc chọn Lúc khác để bỏ qua bước này.

Xóa một ứng dụng đã kết nối

Các ứng dụng bên thứ ba đã đăng nhập vào tài khoản của bạn sẽ được liệt kê trong phần "Thiết bị và ứng dụng đã kết nối" trên trang Hoạt động gần đây của tài khoản. Xóa quyền truy cập của một ứng dụng bằng cách xóa mật khẩu ứng dụng mà ứng dụng đó đang dùng.

 1. Tìm ứng dụng mà bạn muốn xóa quyền truy cập.
 2. Chọn Xóa mật khẩu ứng dụng.
 3. Chọn Xóa để xác nhận.

  Bạn thấy điều đáng ngờ? - Nếu bạn thấy điều gì đó đáng ngờ trong hoạt động bảo mật gần đây của tài khoản hoặc danh sách thiết bị đã kết nối thì chúng tôi khuyên bạn nên đổi mật khẩu ngay lập tức.