Vấn đề với các trang web không phải củaYahoo

Yahoo không kiểm soát các hoạt động hoặc nội dung trên các trang web bên ngoài mạng Yahoo. Nếu bạn gặp khó khăn với một trang web không phải của Yahoo, vui lòng liên hệ trực tiếp với quản trị viên của trang web đó.

Tìm quản trị viên trang web -- tìm bất kỳ thông tin liên hệ nào được cung cấp trên trang web (ở chân trang hoặc trang "Liên hệ").

 

Bạn cũng có thể muốn thông báo với nhà cung cấp tên miền của trang web về vấn đề bạn đang gặp phải.

Xác định nhà cung cấp tên miền của trang web -- bạn có thể sử dụng tìm kiếm trang miền (nhưWhois.Net).