Quảng cáo trong kết quả của Yahoo Search

Yahoo luôn cố gắng cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và thông tin kinh doanh phù hợp nhất với điều bạn đang tìm kiếm.

Giới thiệu về nội dung trên Trang Kết quả Tìm kiếm

Khi bạn tìm kiếm trên Web bằng Yahoo, nội dung trên Trang Kết quả Tìm kiếm đến từ nhiều nguồn như:

  • Các tìm kiếm trên Web theo thuật toán.
  • Nội dung của nhà cung cấp mà Yahoo tin rằng có liên quan đến truy vấn của bạn.
  • Nội dung từ các nhà quảng cáo trả tiền để xuất hiện trong kết quả của Yahoo.
  • Thông tin từ các đối tác khác mà Yahoo có thể có quan hệ tài chính với họ.

Yahoo quyết định nội dung để hiển thị dựa vào một số yếu tố bao gồm:

  • Mức độ liên quan của nội dung đến tìm kiếm của bạn.
  • Vị trí địa lý của bạn, trong một số trường hợp.
  • Tương tác của bạn với Yahoo Search và các sản phẩm khác của Yahoo.
  • Mối quan hệ của chúng tôi với các nhà cung cấp nội dung và phạm vi cung cấp nội dung chất lượng.

Giới thiệu về Quảng cáo

Yahoo cung cấp cho bạn nhiều sản phẩm và dịch vụ với một khoản phí rất nhỏ hoặc hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có thể làm điều này là nhờ lợi nhuận có được từ quảng cáo của mình. Điều này cũng giúp việc cung cấp các dịch vụ và nội dung nhất định là có thể mà nếu không sẽ không được cung cấp cho bạn qua các dịch vụ của Yahoo.

Quảng cáo trực tuyến bao gồm văn bản, hình ảnh và nội dung nâng cao mà Yahoo đã được trả tiền để đặt vào các vị trí nhất định trên các trang Yahoo.

Cách xác định quảng cáo

Quảng cáo sẽ được gán nhãn bằng từ "Quảng cáo", "Được tài trợ" hoặc văn bản tương tự hoặc một biểu tượng xác định.

Yahoo có quan hệ tài chính với một số nhà cung cấp nội dung cho phép chúng tôi cung cấp nhiều kết quả hữu ích hơn cho bạn. Khi Yahoo không được thanh toán để đặt nội dung vào một vị trí cụ thể trên màn hình của bạn, nội dung đó có thể không được gán nhãn.