Khắc phục sự cố với Yahoo Khóa Tài khoản

Khóa Tài khoản tăng cường bảo mật bằng cách gửi lời nhắc đến điện thoại di động của bạn thay vì sử dụng mật khẩu để truy cập tài khoản. Sử dụng hướng dẫn này để trả lời mọi câu hỏi hoặc giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh.

Tắt Khóa Tài khoản

Nếu bạn muốn quay lại sử dụng mật khẩu, hãy tìm hiểu cách tắt Khóa Tài khoản.

Sử dụng xác minh hai bước

Bạn không thể sử dụng tính năng xác minh hai bước với Khóa Tài khoản. Nếu bạn muốn quay lại sử dụng mật khẩu, hãy tắt Khóa Tài khoản và bật xác minh hai bước.

Không nhận được Khóa Tài khoản

Hãy thử những mẹo sau đây:

Vẫn không nhận được Khóa Tài khoản:

  1. Truy cập trang đăng nhập Yahoo.
  2. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  3. Nhấp vào Dùng tin nhắn văn bản hoặc email để đăng nhập hoặc Thử đăng nhập theo cách khác.
  4. Nhập các số bị thiếu trong số điện thoại của bạn, sau đó nhấp vào Gửi.
  5. Nếu bạn có quyền truy cập vào điện thoại này, hãy nhấp Có, nhắn tin mã cho tôi.
  6. Bạn không có quyền truy cập? Bạn sẽ có tùy chọn xác minh địa chỉ email thay thế của mình thay vào đó.
  7. Chạm hoặc nhập một mã xác minh để xác nhận.
  8. Nhấp vào Tiếp tục để truy cập vào tài khoản của bạn.

Các ứng dụng bên thứ ba ngừng hoạt động

Để sử dụng một số ứng dụng bên thứ ba cũ hơn, bạn cần phải tạo mật khẩu ứng dụng để truy cập Yahoo Mail.

Không thể đăng nhập do thông báo lỗi "Rất tiếc"

Bạn sẽ phải đợi 24 giờ trước khi cố đăng nhập lại vì bạn đã vượt quá số lượng tin nhắn văn bản cho phép mỗi ngày. Sau 24 giờ, hãy đăng nhập bằng ứng dụng Yahoo Mail trên điện thoại di động.