Khắc phục các vấn đề với Yahoo Khóa Tài khoản

Khóa Tài khoản tăng cường bảo mật bằng cách gửi thông báo nhanh đến điện thoại di động của bạn thay vì dùng mật khẩu để truy cập vào tài khoản. Sử dụng hướng dẫn này để trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc giải quyết mọi vấn đề có thể diễn ra.

Tắt Khóa Tài khoản

Nếu bạn muốn quay lại dùng mật khẩu, tìm hiểu cách tắt Khóa Tài khoản.

Sử dụng bảo mật hai lớp

Bạn không thể sử dụng bảo mật hai lớp với Khóa Tài khoản. Nếu bạn muốn quay lại dùng mật khẩu, hãy tắt Khóa Tài khoản và bật bảo mật hai lớp.

Bạn không nhận được Khóa Tài khoản

Hãy thử những mẹo sau đây:

 • Cho phép hoặc tắt thông báo - Bật thông báo trong ứng dụng Yahoo Mail và từ thiết bị di động của bạn.
 • Yêu cầu một thông báo khác - Nhấp vào Gửi lại trên trang Yahoo để tạo thông báo mới.

Vẫn không nhận được Khóa Tài khoản:

 1. Chuyển đến trang đăng nhập Yahoo.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Sử dụng tin nhắn hoặc email để đăng nhập hoặc Thử cách đăng nhập khác.
 4. Nhập các số bị thiếu trong số điện thoại của bạn, sau đó nhấp vào Gửi.
 5. Nếu bạn có quyền truy cập vào điện thoại này, hãy nhấp Có, nhắn tin mã cho tôi.
 6. Bạn không có quyền truy cập? Bạn sẽ có tùy chọn xác minh địa chỉ email thay thế của mình thay vào đó.
 7. Nhấn vào hoặc nhập một mã xác minh để xác nhận.
 8. Nhấp vào Tiếp tục để truy cập vào tài khoản của bạn.

Các ứng dụng của bên thứ ba dừng hoạt động

Để sử dụng một số ứng dụng cũ của bên thứ ba, bạn sẽ cần tạo một mật khẩu ứng dụng để truy cập vào Yahoo Mail.

Không thể đăng nhập vì thông báo lỗi “Ố ồ”

Bạn phải đợi 24 giờ trước khi cố gắng đăng nhập vì bạn đã vượt quá số tin nhắn văn bản tối đa mỗi ngày. Sau 24 giờ, đăng nhập bằng ứng dụng Yahoo Mail trên điện thoại di động của bạn.

Thiết lập điện thoại hoặc số mới để nhận Khóa Tài khoản

Thiết lập điện thoại mới:

 1. Cài đặt ứng dụng Yahoo Mail.
 2. Mở ứng dụng và nhấn vào Đăng nhập.
 3. Trên trang đăng nhập, nhập tên người dùng của bạn và nhấn vào Tiếp tục.
 4. Xem thông báo gửi đến điện thoại cũ của bạn.
 5. Trên điện thoại mới, hãy xác nhận mã và nhấn vào Đăng nhập.

Không thể truy cập vào điện thoại cũ:

Sử dụng máy tính để bàn để gửi Khóa Tài khoản đến email thay thế của bạn.

 1. Chuyển đến trang đăng nhập Yahoo.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn | Nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Tôi không có quyền truy cập vào điện thoại này và bạn sẽ thấy email thay thế của mình.
 4. Nếu email là chính xác, hãy nhấp vào Có, nhắn tin cho tôi mã xác minh.

Nếu bạn không sử dụng điện thoại cũ, hãy thoát khỏi ứng dụng Yahoo mà bạn đã sử dụng.

Thiết lập số điện thoại mới:

Nếu bạn có số điện thoại mới, nhưng vẫn sử dụng điện thoại cũ, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Đăng nhập vào trang thông tin Tài khoản của bạn và nhấn vào số hiện có.
 2. Nhấp vào Thêm số điện thoại khôi phục.
 3. Nhập số điện thoại mới của bạn.
 4. Nhấp vào Gửi SMS.
 5. Nhấn vào hoặc nhập một mã xác minh để xác nhận.
 6. Nhấp vào Xác minh.