Nhận trợ giúp nếu ai đó đăng nội dung thân mật về bạn khi chưa có sự cho phép của bạn

Việc phát hiện ra có người đưa hình ảnh hoặc video riêng tư của bạn lên mạng mà không có sự đồng ý của bạn có thể rất khó chịu. Sau đây là một số tài nguyên để giúp bạn thực hiện hành động và nhận được sự hỗ trợ mà bạn có thể cần.

Như thường lệ, nếu bạn cảm thấy sự an toàn về thể chất của mình hoặc sự an toàn của người khác có thể gặp nguy hiểm, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với cơ quan hành pháp tại địa phương ngay lập tức.

Báo cáo nội dung

Nếu điều này xảy ra trên Yahoo, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể điều tra và xóa nội dung. Nhấp vào trang web Yahoo bên dưới để xem hướng dẫn về cách gửi báo cáo.

Yahoo Search

Mở trường hợp với chúng tôi và cung cấp các chi tiết sau đây:

 • Cho chúng tôi biết rằng bạn xuất hiện trong một hình ảnh thân mật mà không có sự đồng ý của bạn
 • Tên truy nhập Yahoo của người dùng bị báo cáo, nếu có (nếu không, hãy nhập Không có)
 • URL của trang kết quả tìm kiếm
 • URL của nội dung bạn đang báo cáo
 • Cụm từ tìm kiếm dùng để tìm nội dung
 • Bất kỳ thông tin liên quan nào khác có thể giúp ích cho cuộc điều tra của chúng tôi
 • Một địa chỉ email chính xác

Trang web Yahoo khác

Mở trường hợp với chúng tôi và cung cấp các chi tiết sau đây:

 • Mô tả chi tiết về sự cố và dịch vụ được sử dụng
 • Cho chúng tôi biết rằng bạn xuất hiện trong một hình ảnh thân mật mà không có sự đồng ý của bạn
 • Một địa chỉ email chính xác
 • Nếu bạn không báo cáo kết quả tìm kiếm, hãy nhập Không có vào các trường URL trang kết quả tìm kiếm và các cụm từ tìm kiếm được sử dụng

Thông tin chúng tôi có thể yêu cầu để thực hiện hành động

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp những thông tin sau trong quá trình điều tra của chúng tôi:

 • Bản sao dễ đọc của giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn (hộ chiếu, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước do tiểu bang cấp)
 • URL nơi đăng nội dung

Đừng lo. Nếu chúng tôi cần giấy tờ tùy thân có ảnh cho cuộc điều tra này, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn và sau đó hủy ngay các bản sao của giấy tờ tùy thân có ảnh đó để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không giữ lại tài liệu của bạn để lưu hồ sơ và chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc chia sẻ thông tin này với người khác.