Ngăn chặn spam và thư rác trong ứng dụng Yahoo Mail

Nếu Hộp thư đến của bạn đang trở nên lộn xộn do thư spam và thư rác, hãy sử dụng các mẹo hữu ích sau đây lấy lại trật tự cho Hộp thư đến. Mặc dù các bộ lọc của chúng tôi có thể bắt giữ được hầu hết thư spam, nhưng đôi khi vẫn có thư spam lọt qua. Nếu điều đó xảy ra, điều quan trọng là phải đánh dấu email là spam. Thao tác này cho phép hệ thống của chúng tôi biết rằng thư từ một người gửi cụ thể là không tốt và giúp chúng tôi cải thiện khả năng nhận diện email spam trong lương lai cho Yahoo Mail.

Lọc spam

Spam là email không liên quan, không phù hợp hoặc độc hại. Các bộ lọc của chúng tôi sẽ cố gắng loại bỏ spam khỏi Hộp thư đến của bạn, nhưng không đảm bảo lọc được toàn bộ. Gắn cờ email là spam để giúp huấn luyện bộ lọc.

  1. Nhấn vào một email để mở email đó hoặc chọn nhiều email.
  2. Nhấn vào biểu tượng Khác Image of the More icon. (iOS) hoặc Image of the More icon. (Android).
  3. Nhấn vào Đánh dấu là spam Image of the Spam icon..

Hủy đăng ký danh sách gửi thư và quảng cáo bán lẻ

Khi bạn nhập địa chỉ email của mình trên trang web nào đó, bạn có thể vô tình đăng ký vào danh sách gửi thư của họ. Bạn thường có thể hủy đăng ký nhận thư của họ ngay trong email.

  1. Nhấn vào một email để mở email đó.
  2. Nhấn vào biểu tượng Khác Image of the More icon. (iOS) hoặc Image of the More icon. (Android).
  3. Nhấn vào Hủy đăng ký.

Nếu không có tùy chọn hủy đăng ký, hãy gắn cờ spam hoặc vào thử tab đăng ký.

  1. Nhấn vào tab xem Đăng ký.
  2. Trong danh sách gửi thư mà bạn muốn hủy đăng ký, hãy nhấn vào Hủy đăng ký.
  3. Nhấn vào Hủy đăng ký lần nữa để xác nhận.