Tại sao tôi phải đăng nhập trong khi tùy chọn "Giữ tôi đăng nhập" đã được chọn?

Duy trì đăng nhập vào tài khoản Yahoo giúp bạn truy cập nhanh chóng và tiện lợi vào tất cả các dịch vụ Yahoo yêu thích của bạn. Theo mặc định, tài khoản của bạn được thiết lập "Giữ tôi đăng nhập" trong 2 tuần, trừ khi bạn đăng xuất. Tuy nhiên, có một số tình huống bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại.

Các vấn đề với cookie có thể khiến bạn bị đăng xuất

Các nguyên nhân khác có thể khiến bạn bị đăng xuất

  • Bạn đã vô tình nhấn vào Thoát.
  • Bạn đang sử dụng một trình duyệt mới khác với phiên đăng nhập trước của mình.
  • Bạn đang ở trên trang Bảo mật tài khoản - Yahoo yêu cầu bạn phải nhập mật khẩu để truy cập vào các thông tin nhạy cảm.
  • Khóa Tài khoản đã được bật để tăng cường bảo mật - Bạn sẽ cần chấp nhận thông báo mỗi lần đăng nhập.
  • Bạn chuyển sang một tài khoản Yahoo khác - Bạn có thể thay đổi mục cài đặt để đăng nhập vào nhiều tài khoản