Không nhận được email trong Yahoo Mail

Không nhận được email bạn mong đợi là điều vô cùng bực bội, đặc biệt là khi bạn đang chờ đợi một email quan trọng. Hãy sử dụng các bước bên dưới để nhanh chóng xác định lý do gây ra sự cố này và xem tài khoản của bạn có vấn đề hay tài khoản của người gửi khiến thư không đến được.

Kiểm tra cài đặt tài khoản

Những cài đặt này ngăn email đến Hộp thư của bạn:

Kiểm tra xem tài khoản của bạn có lỗi nào không

Đăng nhập vào tài khoản Yahoo Mail của bạn trên máy tính, rồi gửi email cho chính bạn.

Yêu cầu người gửi kiểm tra tài khoản của họ

Nếu bạn không tìm thấy vấn đề gì trong tài khoản của mình, thì vấn đề nằm ở người gửi.

  • Hãy đảm bảo rằng họ nhập đầy đủ email của bạn một cách chính xác.
  • Gợi ý họ liên hệ với nhà cung cấp email của họ để được trợ giúp thêm.

Bạn không nhận được email khôi phục mật khẩu?

Khi cố gắng sử dụng tài khoản Yahoo không hoạt động hoặc được tái sử dụng, bạn có thể gặp sự cố khi nhận email đặt lại mật khẩu. Điều này là do hộp thư Yahoo có thể không hoạt động hoặc được tái sử dụng. Để ngăn chặn hành vi trộm danh tính, Yahoo có thể không cho phép gửi email khôi phục đến các địa chỉ email được tái sử dụng. Người gửi email đặt lại mật khẩu (như Instagram hoặc Facebook) sẽ gặp lỗi gửi và ngừng gửi email đến địa chỉ của bạn.

Nếu điều này xảy ra thì trước tiên, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản email Yahoo của mình để có thể nhận lại email.