Khắc phục sự cố với Yahoo Mail

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện Yahoo Mail để đảm bảo luôn cập nhật công nghệ mới nhất nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm thư tốt nhất. Nếu đôi khi có điều gì đó hoạt động không bình thường, hãy sử dụng hướng dẫn này để khắc phục.

Tắt phần mềm chặn quảng cáo, áp dụng riêng cho trang web Mail

Trình chặn quảng cáo sẽ thêm mã vào trình duyệt của bạn để chặn quảng cáo. Điều này có thể tác động tiêu cực đến hiệu suất và chức năng của email. Bạn có thể bỏ chặn quảng cáo trên Yahoo Mail để tránh những vấn đề này.

Trang web, các nút hoặc menu không hoạt động hoặc hoạt động chậm

Không thể đăng nhập hoặc có mối lo ngại về bảo mật

Không thể gửi hoặc nhận email

Email bị thất lạc

Thiếu thanh cuộn trên máy Mac

  1. Nhấp vào menu Apple Image of the Apple Logo..
  2. Nhấp vào Tùy chọn hệ thống.
  3. Nhấp vào Chung.
  4. Bên cạnh "Hiển thị thanh cuộn”, nhấp vào Luôn luôn.