Xóa bài đăng, bình luận, bình chọn và hồ sơ khỏi các Diễn đàn Phản hồi của Yahoo

Các phản hồi về sản phẩm, ý tưởng, bình luận và bình chọn luôn được chào đón trên các Diễn đàn Phản hồi của Yahoo Nếu bạn đã tham gia vào các diễn đàn và muốn xóa các bài đăng, bình luận hoặc bình chọn của mình, bạn hoàn toàn có thể làm việc này. Bạn cũng có thể đóng hồ sơ của mình trên các Diễn đàn Phản hồi của Yahoo.

Xóa bài đăng của bạn

Khi bạn xóa bài đăng, chỉ các bài đăng không có bình luận và bình chọn từ người dùng trên diễn đàn mới bị xóa. Các bài đăng được những người dùng khác ủng hộ sẽ duy trì trên diễn đàn và tác giả của bài đăng sẽ chuyển thành “Ẩn danh”.

 1. Đăng nhập vào các Diễn đàn Phản hồi của Yahoo.
 2. Nhấn vào diễn đàn bất kỳ.
 3. Nhấn vào Cài đặt.
 4. Tìm bài đăng bạn muốn xóa trong danh sách bài đăng được hiển thị.
 5. Nhấn vào Xóa... trên bài đăng đó.

Xóa bình luận của bạn khỏi một bài đăng

 1. Đăng nhập vào các Diễn đàn Phản hồi của Yahoo.
 2. Nhấn vào diễn đàn bất kỳ.
 3. Nhấn vào Cài đặt.
 4. Nhấn vào tiêu đề của bài đăng mà bạn muốn xóa bình luận của mình.
 5. Nhấn vào Xóa... trên bình luận của bạn.

Xóa bình chọn của bạn khỏi một bài đăng

Các bài đăng mà bạn đã bình chọn sẽ có nút Đã bình chọn bên dưới xếp hạng của bài đăng. Khi bạn xóa một bình chọn khỏi một bài đăng, thao tác đó chỉ áp dụng cho bài đăng đó chứ không phải cho tất cả các bài đăng mà bạn đã bình chọn.

 1. Đăng nhập vào các Diễn đàn Phản hồi của Yahoo.
 2. Nhấn vào diễn đàn bất kỳ.
 3. Nhấn vào Cài đặt.
 4. Tìm bài đăng mà bạn muốn xóa bình chọn của mình.
 5. Nhấn vào Đã bình chọn.
 6. Nhấn vào Xóa bình chọn.

Đóng hồ sơ

Khi bạn đóng hồ sơ trên các Diễn đàn Phản hồi của Yahoo, bất kỳ bài đăng nào của bạn có bình luận hoặc bình chọn từ người dùng khác sẽ duy trì trên diễn đàn, nhưng tác giả bài đăng sẽ chuyển thành “Ẩn danh”. Bất kỳ bài đăng nào không có bình luận hoặc bình chọn từ người khác sẽ bị xóa.

 1. Đăng nhập vào các Diễn đàn Phản hồi của Yahoo.
 2. Nhấn vào diễn đàn bất kỳ.
 3. Nhấn vào Cài đặt.
 4. Nhấn vào Xóa hồ sơ của tôi...
 5. Nhấn vào OK.