Khắc phục các sự cố bằng mã xác minh và liên kết Yahoo

Đôi khi, chúng tôi sẽ gửi mã xác minh hoặc liên kết đến số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của bạn để bảo vệ tài khoản bạn có và đảm bảo rằng bạn là người đang cố gắng truy cập vào tài khoản đó. Nếu mã hoặc URL không hoạt động hoặc bạn không nhận được mã, hãy xem lại thông tin sau đây để xem điều gì có thể gây ra sự cố.

Bạn chưa nhận được mã xác minh?

Nhấp vào Gửi lại trong vòng 5 phút đầu tiên. Nếu bạn vẫn không nhận được mã, hãy kiểm tra xem bạn có gặp bất kỳ điều nào sau đây hay không:

  • Sử dụng số điện thoại cố định - Mã SMS chỉ có thể được gửi đến số di động.
  • Vấn đề về thiết bị - Đảm bảo rằng gói cước của bạn chưa đạt đến giới hạn dữ liệu gửi.
  • Thông tin liên hệ bị sai - Đảm bảo bạn nhập đúng số điện thoại di động hoặc địa chỉ email thay thế.
  • Các vấn đề với email - Đảm bảo địa chỉ email thay thế của bạn chưa bị xóa, email không nằm trong thư mục thư rác và ISP của bạn không chặn Yahoo.

Các vấn đề xác minh khác

  • Liên kết xác minh không còn hợp lệ - URL đã hết hạn và bạn cần yêu cầu một URL mới.
  • Không thể nhận mã xác minh vì bạn quên mật khẩu và thông tin khôi phục bị sai - Bạn sẽ phải tạo tài khoản mới.