Quản lý thư rác và danh sách gửi thư trong Yahoo Mail

Thật bực bội khi nhận được thư không mong muốn hoặc thư rác. Chúng tôi tự động lọc các thư rác khả nghi, nhưng nếu bạn vẫn nhận được một số lượng lớn các email, hãy đánh dấu chúng là thư rác hoặc hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư.

Đánh dấu email là Thư rác

 1. Chọn email rác.
 2. Nhấp vào Thư rác.

Đánh dấu email là Không phải thư rác

 1. Nhấp vào thư mục Thư rác.
  • Nếu bạn không thấy biểu tượng "Thư rác", hãy nhấp vào Khác bên dưới thư mục “Đã gửi”.
 2. Chọn email cần đánh dấu.
 3. Nhấp vào Không phải thư rác ở trên cùng của trang.
  - Email đó sẽ quay lại Hộp thư đến của bạn.

Hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư

Dưới cùng của bất kỳ email dựa trên đăng ký đều có một tùy chọn hủy đăng ký. Nếu bạn không chắc liệu email đó có chính thống hay không, hãy đánh dấu nó là thư rác.

Các mẹo để tránh thư rác trong tương lai

 • Không trả lời người gửi không xác định.
 • Thận trọng với người mà bạn sẽ cung cấp email cho họ.
 • Không bao giờ trả lời các đăng ký email yêu cầu được xóa.
 • Không đăng ký các trang tuyên bố sẽ xóa email của bạn khỏi danh sách thư rác. Mặc dù có một số là hợp lệ, nhưng rất nhiều công cụ thu thập địa chỉ là do những kẻ gửi thư rác sử dụng.