Đăng nhập hoặc thoát Yahoo

Truy cập nhiều dịch vụ của Yahoo như Yahoo Mail, Yahoo Sports, và các dịch vụ khác bằng cách đăng nhập và thoát khỏi tài khoản của bạn từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Nếu bạn đã tạo tài khoản bằng một email không phải của Yahoo hoặc một địa chỉ kết thúc bằng @ymail hoặc @rocketmail.com, thì bạn cần nhập địa chỉ email đầy đủ để đăng nhập.

Đăng nhập hoặc thoát bằng trình duyệt di động

Đăng nhập từ trình duyệt di động

 1. Trên thiết bị di động, hãy chuyển đến https://m.yahoo.com/.
 2. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ Image of the Profile icon..
 3. Nhấn vào Đăng nhập.
 4. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn, sau đó nhấn vào Tiếp theo.
 5. Nhập mật khẩu của bạn, sau đó nhấn vào Đăng nhập.

Thoát từ trình duyệt di động

 1. Trên thiết bị di động, hãy chuyển đến https://m.yahoo.com/.
 2. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ Image of the Profile icon..
 3. Nhấn vào Thoát.

Đăng nhập hoặc thoát từ trình duyệt dành cho máy tính để bàn

Đăng nhập từ trình duyệt dành cho máy tính để bàn

 1. Nhấn vào Đăng nhập ở trên cùng của trang Yahoo bất kỳ.
 2. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn.
  - Ngoài ra, bạn có thể chọn Duy trì đăng nhập để cho trình duyệt biết rằng bạn muốn duy trì đăng nhập.
 3. Nhấn vào Tiếp theo.
 4. Nhập mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào Đăng nhập.

Thoát từ máy tính dành cho máy tính để bàn

Để thoát từ trình duyệt dành cho máy tính để bàn, hãy di chuột đến tên của bạn ở trên cùng của bất kỳ trang Yahoo nào | nhấn vào Thoát.

Đăng nhập hoặc tắt các tài khoản trong ứng dụng Yahoo

Đăng nhập trong một ứng dụng Yahoo

 1. Nhấn vào biểu tượng Thanh bên Image of the Sidebar icon..
 2. Nhấn vào Đăng nhập.
 3. Nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn, sau đó nhấn vào Tiếp theo.
 4. Nhập mật khẩu của bạn, sau đó nhấn vào Đăng nhập.

Tắt tài khoản của bạn trong ứng dụng Yahoo

Chọn tài khoản nào có thể truy cập trong ứng dụng bằng cách bật hoặc tắt những tài khoản này.

 1. Nhấn vào biểu tượng Thanh bên Image of the Sidebar icon..
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản.
 3. Gạt con trượt sang vị trí bật hoặc tắt.