Hãy xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt web trên máy tính

Bộ nhớ đệm của một trang web lưu trữ các bản sao tạm thời của trang web, cho phép chúng tải nhanh hơn. Dữ liệu này sẽ được tạo mỗi khi bạn truy cập một trang web, nhưng đôi khi lỗi có thể xảy ra và dữ liệu bị hỏng. Bạn có thể xóa bộ nhớ đệm (xóa tệp tạm thời) để khắc phục các vấn đề như trang web lỗi thời, trang web treo, không tải hoặc không phản hồi.

Truy cập liên kết cho trình duyệt bạn đang sử dụng