Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt

Khắc phục các vấn đề với trang Yahoo thường đơn giản bằng cách xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt của bạn. Bộ nhớ đệm của trình duyệt lưu trữ thông tin giúp trang tải nhanh hơn.

Xóa bộ nhớ đệm của bạn để khắc phục sự cố

 • Các trang ngừng tải hoặc không hoàn tất tải
 • Các trang đã lỗi thời có nội dung cũ
 • Các ứng dụng trực tuyến không phản hồi

 Trang không tải đúng cách? Thử xem trang trong một trình duyệt riêng tư hoặc cửa sổ ẩn danh.

Các bước dành cho trình duyệt được Yahoo hỗ trợ

Lưu ý: Nếu trình duyệt của bạn không có trong danh sách dưới đây, hãy tham khảo trang hỗ trợ của trình duyệt để tìm hiểu cách xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Firefox

Được xác minh cho phiên bản 44

 1. Nhấn vào Công cụ three horizontal bars | chọn Lịch sử.
 2. Nhấn vào Xóa Lịch sử Gần đây.
  - Cửa sổ “Xóa Lịch sử Gần đây” xuất hiện.
 3. Trong menu thả xuống "Phạm vi thời gian xóa", chọn Mọi thứ.
 4. Nhấn vào mũi tên xuống Graphic of Firefox down arrow cạnh “Chi tiết".
 5. Chọn:
  • Bộ nhớ đệm
 6. Nhấn vào Xóa Ngay.
 7. Khởi động lại Firefox.

Chrome

Được xác minh cho phiên bản 48

 1. Nhấn vào Tùy chỉnh Chrome Image of the Google Chrome settings icon. | chọn Lịch sử.
  - Cửa sổ “Lịch sử” xuất hiện.
 2. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
  - Cửa sổ “Xóa dữ liệu duyệt web” xuất hiện.
 3. Trong menu thả xuống "Xóa các mục sau khỏi", chọn bắt đầu thời gian.
 4. Chọn Hình ảnh và tập tin được đệm ẩn
 5. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 6. Khởi động lại Chrome.

Safari

Được xác minh cho phiên bản 8

 1. Nhấn vào Safari Biểu tượng cài đặt Safari | chọn Xóa Lịch sử và Dữ liệu trang web.
 2. Trong menu "Xóa", chọn khung thời gian mong muốn của bạn.
 3. Nhấn vào Xóa Lịch sử.
 4. Khởi động lại Safari.

Internet Explorer

Được xác minh cho phiên bản 11

 1. Nhấn vào Công cụ | chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trong phần “Lịch sử duyệt web”, nhấn Xóa.
 3. Chọn Tập tin internet tạm thời và tập tin trang web
 4. Nhấn vào Xóa.
 5. Nhấn OK.
 6. Khởi động lại Internet Explorer.