Xóa kết quả tìm kiếm khỏi Yahoo Search

Yahoo Search hiển thị kết quả tìm kiếm trên web từ khắp internet. Chúng bao gồm kết quả từ các trang web thuộc Yahoo và không thuộc Yahoo.

Thông tin hữu ích: Khi bạn yêu cầu xóa một kết quả tìm kiếm cụ thể khỏi Yahoo Search, điều quan trọng là phải biết kết quả đến từ trang web thuộc Yahoo hay không thuộc Yahoo. Yahoo không có quyền kiểm soát đối với những nội dung được xuất bản bên ngoài mạng lưới Yahoo.

Kết quả tìm kiếm từ các trang web không thuộc Yahoo

Nếu kết quả tìm kiếm bạn muốn xóa là trang web không thuộc Yahoo, trước tiên chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với chủ sở hữu, nhà cung cấp nội dung hoặc nhà cung cấp miền của trang web đó để nói rõ yêu cầu của bạn.

  • Thông tin liên hệ của một trang web thường nằm trên chính trang web đó.
  • Bạn có thể tra cứu nhà cung cấp miền của trang web thông qua các dịch vụ như WhoIs.net.

Khi nào Yahoo Search sẽ xóa kết quả mà một trang web đã hủy xuất bản?

Sau khi trang web không thuộc Yahoo cập nhật nội dung của họ, Yahoo Search sẽ phản ánh nội dung cập nhật đó sau khi chu kỳ làm mới nội dung tiếp theo của chúng tôi hoàn tất (tối đa 10-12 tuần). Cho đến lúc đó, bạn sẽ vẫn thấy kết quả bạn yêu cầu xóa trong kết quả của Yahoo Search.

Chuyện gì xảy ra nếu thông tin cá nhân của tôi được phát hành?

Nếu một trang web chứa thông tin có thể nhận dạng cá nhân, hay "PII" (như số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng), thì Yahoo có thể xóa thông tin đó khỏi kết quả tìm kiếm của mình, mặc dù chúng tôi không thể kiểm soát trang web đã xuất bản thông tin đó.

Hãy xem các tùy chọn hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp thêm. Bạn cần cung cấp thông tin cá nhân đang hiển thị để chúng tôi có thể điều tra.

Tên cá nhân không phải là duy nhất: Một số người có thể có tên giống nhau. Vì vậy, Yahoo Search có thể không thay đổi hoặc xóa kết quả tìm kiếm có nội dung về một người khác trùng tên với bạn.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu thông tin tôi muốn xóa không còn được xuất bản trên trang web nữa nhưng vẫn hiển thị trong Yahoo Search?

Đáp: Kết quả trên Yahoo Search "tham chiếu" đến một trang web không còn được xuất bản nữa sẽ tự động bị xóa khỏi kết quả Yahoo Search trong lần làm mới tiếp theo. Quá trình làm mới này diễn ra thường xuyên và tự động, có thể mất đến 10-12 tuần.