Thêm bảo mật hai lớp để tăng cường bảo mật

Bật tính năng xác minh hai bước để yêu cầu nhập mã (ngoài mật khẩu của bạn) bất cứ khi nào có lượt đăng nhập từ một thiết bị hoặc trình duyệt mới. Nếu bạn đã sử dụng Yahoo Khóa Tài khoản để đăng nhập thì bạn cần tắt đi để bật tính năng Xác minh 2 bước.

Sử dụng tính năng xác minh 2 bước với các ứng dụng của Yahoo

Thông báo push sẽ được gửi tới mọi ứng dụng Yahoo trên thiết bị di động của bạn.

Bật xác minh 2 bước để xác thực ứng dụng

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh mục "Xác minh 2 bước", nhấp vào Bật.
 3. Chọn Thông báo push làm phương thức xác minh 2 bước.
 4. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quy trình.

Đăng nhập 2 bước để xác thực ứng dụng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn bằng mật khẩu.
 2. Mở ứng dụng Yahoo bất kỳ trên thiết bị.
 3. Nhấp vào Phê duyệt từ điện thoại.
 4. Nhấp vào Có, gửi thông báo cho tôi.
 5. Mở ứng dụng, rồi nhấn vào để phê duyệt.

Sử dụng tính năng bảo mật 2 lớp với điện thoại

Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn văn bản hoặc gọi điện để cung cấp cho bạn một mã mới và bạn cần nhập mã này khi đăng nhập. Mỗi lần chúng tôi có thể dùng một số điện thoại khác nhau để liên hệ với bạn.

Bật xác minh 2 bước bằng điện thoại

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh mục "Xác minh 2 bước", nhấp vào Bật.
 3. Chọn Số điện thoại của bạn làm phương thức xác minh 2 bước.
 4. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quy trình.

Đăng nhập 2 bước bằng điện thoại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn bằng mật khẩu.
 2. Nhập mã xác minh được gửi đến điện thoại của bạn.
 3. Nhấn vào Xác minh.

Sử dụng tính năng bảo mật 2 lớp với ứng dụng xác thực

Ứng dụng xác thực sẽ cung cấp mã xác minh an toàn, đóng vai trò là bước thứ hai trong quy trình xác minh 2 bước. Sau khi nhập mật khẩu, bạn cần nhập mã mà ứng dụng xác thực đã tạo ra để đăng nhập. 

Tôi có thể tải ứng dụng xác thực ở đâu?

Bạn có thể tải ứng dụng xác thực xuống từ Cửa hàng Google Play hoặc App Store. Các ứng dụng xác thực phổ biến gồm Google Authenticator, Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator và Authy.

Bật xác minh 2 bước bằng ứng dụng xác thực

Mã khôi phục khẩn cấp - Bạn có thể được cấp một mã riêng khi đăng ký để phòng trường hợp bạn không thể dùng ứng dụng xác thực. Hãy in hoặc viết thông tin này ra giấy và giữ an toàn nhưng có thể lấy được nếu bạn không thể dùng ứng dụng.

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh mục "Xác minh 2 bước", nhấp vào Bật.
 3. Nhấp vào Bắt đầu.
 4. Chọn Ứng dụng xác thực làm phương thức xác minh 2 bước của bạn.
  - Để thấy tùy chọn này, bạn cần phải có ít nhất 2 phương thức khôi phục trên tài khoản của mình.
 5. Nhấn Tiếp tục.
 6. Quét mã QR bằng ứng dụng xác thực.
 7. Nhấn Tiếp tục.
 8. Nhập mã hiển thị trong ứng dụng xác thực.
 9. Nhấn vào Xong.

Đăng nhập 2 bước bằng ứng dụng xác thực

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn bằng mật khẩu.
 2. Nhập mã hiển thị trong ứng dụng xác thực.
 3. Nhấn vào Xác minh.

Tắt tính năng bảo mật 2 lớp của tài khoản

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh "Bảo mật 2 lớp", nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Tắt.

Bạn đang truy cập Yahoo Mail trong ứng dụng của bên thứ ba? Tìm hiểu cách tạo mật khẩu ứng dụng.