Nguyên tắc cộng đồng của Yahoo Hỏi & Đáp

Yahoo Hỏi & Đáp là nơi tốt nhất trên web để hỏi và trả lời câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau. Việc giữ cho cộng đồng được an toàn, thú vị và là nơi không mang tính phán xét là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn mọi thành viên tôn trọng và tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.

Nên

  • Lịch sự
  • Trích dẫn nguồn thông tin
  • Tuân thủ định dạng câu hỏi-và-câu trả lời
  • Tôn trọng ý kiến và quan điểm của người khác

Không nên

  • Sử dụng cho mục đích thương mại
  • Hẹp hòi và xấu tính
  • Chia sẻ thông tin cá nhân
  • Nói xấu, chửi rủa hoặc sử dụng ngôn từ thù địch