Tại sao tôi được yêu cầu xác minh tài khoản của mình sau khi đăng nhập?

Nếu có điều gì đó bất thường về hoạt động đăng nhập hoặc hoạt động gần đây của bạn thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thực hiện một bước xác minh khác sau khi bạn nhập đúng mật khẩu. Đây là tính năng bảo mật quan trọng giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Bạn có thể thấy lời nhắc lấy mã xác minh trên ứng dụng Yahoo, số điện thoại khôi phục hoặc địa chỉ email khôi phục vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Yahoo nhận thấy có hoạt động đáng ngờ trên tài khoản.
  • Bạn đang sử dụng một trình duyệt hoặc thiết bị lạ.
  • Bạn đang ở xa vị trí thường ngày của mình.
  • Bạn đăng nhập trong khi sử dụng VPN hoặc máy chủ proxy.
  • Bạn đã đăng nhập bằng cửa sổ riêng tư hoặc ẩn danh.
  • Mật khẩu bị nhập sai nhiều lần khi đăng nhập.
  • Thông báo "Lần đầu đăng nhập từ thiết bị này" xuất hiện.
  • Bạn đã xóa lịch sử trình duyệt hoặc bộ nhớ đệm dữ liệu của mình, bao gồm cả cookie.

Đây là lý do tại sao việc luôn cập nhật các tùy chọn khôi phục này lại quan trọng. Vui lòng dành thời gian xem lại cài đặt tài khoản và phương pháp khôi phục của bạn và đặc biệt là trước khi thay đổi số điện thoại hoặc địa chỉ email khác để giúp đảm bảo bạn luôn có thể truy cập vào tài khoản của mình!

Xin lưu ý: Nếu bạn nhận được bước xác minh phụ sau khi nhập mật khẩu nhưng không thể đăng nhập vì bạn chưa cập nhật các phương thức khôi phục thì bộ phận Chăm sóc khách hàng của Yahoo vẫn có thể hỗ trợ bạn lấy lại quyền truy cập, tùy thuộc vào khả năng đủ điều kiện của tài khoản. Lấy thêm thông tin về các phương án hỗ trợ có tại khu vực của bạn.

 Bạn gặp vấn đề với mã xác minh? Khắc phục sự cố nhận hoặc sử dụng mã xác minh.