Bảo vệ tài khoản Yahoo của bạn

Giữ thông tin của bạn ở chế độ riêng tư và ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản. Phương thức đăng nhập an toàn, thông tin liên hệ cập nhật và thói quen trực tuyến tốt giúp bạn luôn an toàn trước những kẻ lừa đảo.

Sử dụng xác minh 2 bước

Bật xác minh hai bước để mỗi khi có yêu cầu đăng nhập từ một thiết bị hoặc trình duyệt mới thì người đăng nhập phải nhập thêm cả mã, ngoài mật khẩu của bạn.

Hãy thực hiện việc này nếu bạn dùng mật khẩu

  • Dùng mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu thường xuyên - Tạo mật khẩu mạnh để giảm thiểu nguy cơ tài khoản bị truy cập trái phép.

Luôn rèn luyện thói quen trực tuyến an toàn

Ngoài việc sử dụng các công cụ của chúng tôi để bảo vệ tài khoản, chính bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo mật tài khoản của mình.