Bảo vệ tài khoản Yahoo của bạn

Giữ thông tin của bạn ở chế độ riêng tư và ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Phương thức đăng nhập an toàn, thông tin liên hệ cập nhật và thói quen trực tuyến tốt giúp bạn an toàn trước những kẻ lừa đảo.

Sử dụng Khóa Tài khoản

Sử dụng Khóa Tài khoản để đăng nhập an toàn hơn mà không yêu cầu mật khẩu.

Sử dụng tùy chọn này nếu bạn sử dụng mật khẩu

  • Sử dụng mật khẩu mạnh và thường xuyên đổi mật khẩu- Tạo mật khẩu mạnh để giảm thiểu nguy cơ truy cập tài khoản trái phép.
  • Thêm một cấp độ bảo mật khác- Bật bảo mật hai lớp và bạn sẽ nhận được mã bảo mật khi ai đó đăng nhập từ một thiết bị hoặc địa điểm lạ.

Luôn thực hành thói quen sử dụng mạng an toàn

Ngoài việc sử dụng các công cụ của chúng tôi để bảo vệ tài khoản của bạn, bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho tài khoản.