Các cách truy cập Yahoo Mail an toàn

Theo mặc định, chúng tôi chặn quyền truy cập vào Yahoo Mail từ những ứng dụng lỗi thời có thể gây rủi ro cho tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi gửi email thông báo cho bạn rằng ứng dụng của bạn đang sử dụng các giao thức bảo mật lỗi thời hoặc bạn không thể đăng nhập từ một ứng dụng cũ, bạn vẫn có vài tùy chọn để sử dụng.

Lỗi về mật khẩu và các vấn đề truy cập trong các ứng dụng POP và IMAP cũ

Nếu bạn tìm cách sử dụng Yahoo Mail trong một ứng dụng email cũ sử dụng POP hoặc IMAP, bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Mật khẩu máy chủ đã thay đổi" hoặc "Lỗi xác thực". Điều này là do những ứng dụng email này sử dụng giao thức bảo mật lỗi thời và chúng tôi hiện đã vô hiệu hóa quyền truy cập vào những ứng dụng này theo mặc định.

Sử dụng một tùy chọn bảo mật để truy cập Yahoo Mail

Cấp quyền truy cập cho các ứng dụng lỗi thời của bên thứ ba

Nếu bạn sử dụng Yahoo tính năng xác minh hai bước, Khóa Tài khoản hoặc một ứng dụng email cũ hơn, bạn có thể cần sử dụng mật khẩu tạo riêng cho một ứng dụng để truy cập Yahoo Mail. Xin nhớ rằng việc này không nhằm mục đích để cấp quyền truy cập vĩnh viễn và bạn nên tải Yahoo Mail hoặc nâng cấp ứng dụng thư của bên thứ ba lên phiên bản mới nhất.

Tìm hiểu cách tạo mật khẩu cho ứng dụng của bên thứ ba.