Chúng tôi coi bảo mật là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã gửi email thông báo rằng chúng tôi đang cập nhật các chính sách xác thực đối với khả năng truy cập email của bên thứ ba nhằm bảo vệ tốt hơn tài khoản Yahoo Mail. Bạn có thể phải cập nhật cài đặt tài khoản của mình trong các chương trình của bên thứ ba để sử dụng cách thức bảo mật hơn. Đọc bài viết trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Cách Yahoo sử dụng SSL để bảo vệ tài khoản của bạn

Yahoo cam kết bảo vệ bạn an toàn khi trực tuyến. SSL (Secure Sockets Layer - Tầng ổ bảo mật) là một tiêu chuẩn trong ngành để mã hóa dữ liệu cá nhân gửi qua Internet. Nói cách khác, giao thức này bảo vệ tài khoản của bạn trước tin tặc và đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân gửi qua Internet, như thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu.

Cách nhận biết liệu SSL có được sử dụng không

Hãy tìm chữ "s" bắt đầu trước địa chỉ trang web:

  • Sử dụng SSL: https://
  • Không sử dụng SSL: http://

Cách hoạt động của SSL

Mã hóa sẽ trộn lẫn và tách dữ liệu của bạn.

  • Một khóa công khai sẽ trộn lẫn dữ liệu.
  • Một khóa riêng tư sẽ tách dữ liệu.

Bảo mật thẻ tín dụng

Khi bạn mua hàng trên Yahoo, chúng tôi chỉ hoàn tất giao dịch nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ SSL. Khi bạn nhập số thẻ tín dụng, SSL sẽ mã hóa để truyền ở định dạng ngăn chặn xâm nhập hoặc đánh cắp dữ liệu. Khi máy chủ bảo mật của chúng tôi nhận được thông tin, số thẻ tín dụng của bạn không bao giờ bị truyền lại trên Internet.

Sử dụng SSL với trình duyệt Internet của bạn