Nhận dạng tài khoản Yahoo Mail bị bẻ khóa

Việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đang tìm cách truy cập hoặc chiếm đoạt tài khoản của bạn, thì có một số bước quan trọng bạn cần thực hiện để bảo mật thông tin tài khoản của mình. Hiểu các cảnh báo bảo mật và việc cần làm nếu tài khoản của bạn bị xâm nhập.

Dấu hiệu của tài khoản bị bẻ khóa

Xem lại cài đặt Yahoo Mail của bạn

Tin tặc có thể thay đổi cài đặt trong tài khoản Yahoo Mail của bạn nhằm gián đoạn hộp thư đến của bạn và lấy các bản sao email của bạn. Truy cập vào phần cài đặt thư của bạn và đảm bảo rằng các thông tin hoặc tùy chọn của bạn không bị thay đổi mà bạn không hề biết. Những thứ bạn cần để ý bao gồm:

  • Bộ lọc email
  • Tên người gửi
  • Chữ ký email
  • Địa chỉ trả lời
  • Trả lời tự động
  • Địa chỉ chỉ gửi
  • Địa chỉ bị chặn
  • Địa chỉ gửi mặc định
  • Địa chỉ tự động chuyển tiếp

Nếu bạn nghĩ tài khoản của mình đã bị bẻ khóa - Hãy tạo ngay một mật khẩu mới và bảo mậtYahoo Mail tài khoản của bạn.