Chúng tôi coi bảo mật là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã gửi email thông báo rằng chúng tôi đang cập nhật các chính sách xác thực đối với khả năng truy cập email của bên thứ ba nhằm bảo vệ tốt hơn tài khoản Yahoo Mail. Bạn có thể phải cập nhật cài đặt tài khoản của mình trong các chương trình của bên thứ ba để sử dụng cách thức bảo mật hơn. Đọc bài viết trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thời gian trả lời email sẽ lâu hơn bình thường do yêu cầu trợ giúp hiện tại của chúng tôi tăng cao. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Để được trợ giúp nhanh hơn, vui lòng tìm kiếm các bài viết trợ giúp của chúng tôi.

Nhận dạng tài khoản Yahoo Mail bị bẻ khóa

Việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đang tìm cách truy cập hoặc chiếm đoạt tài khoản của bạn, thì có một số bước quan trọng bạn cần thực hiện để bảo mật thông tin tài khoản của mình. Hiểu các dấu hiệu cảnh báo và việc cần làm nếu tài khoản của bạn bị xâm phạm.

Các dấu hiệu của một tài khoản bị tấn công

Xem xét cài đặt Yahoo Mail của bạn

Những kẻ tấn công sẽ thay đổi các cài đặt trong tài khoản Yahoo Mail để phá hủy hộp thư đến của bạn hoặc lấy bản sao email của bạn. Hãy kiểm tra một số cài đặt hay thay đổi nhất nhằm đảm bảo rằng không có thông tin hay tùy chọn nào của bạn đã bị thay đổi mà bạn không biết.

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị bẻ khóa - Hãy tạo mật khẩu mới ngay lập tức và bảo mật tài khoản của bạn.