Chúng tôi coi bảo mật là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã gửi email thông báo rằng chúng tôi đang cập nhật các chính sách xác thực đối với khả năng truy cập email của bên thứ ba nhằm bảo vệ tốt hơn tài khoản Yahoo Mail. Bạn có thể phải cập nhật cài đặt tài khoản của mình trong các chương trình của bên thứ ba để sử dụng cách thức bảo mật hơn. Đọc bài viết trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tại sao tôi nhận được thông báo truy cập từ Yahoo?

Nếu Yahoo phát hiện hoạt động bất thường, như nỗ lực truy cập tài khoản không thành công hoặc các thay đổi đối với cài đặt tài khoản của bạn, thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đến tài khoản và email khôi phục của bạn. Bạn không nên quá lo lắng khi nhận được thông báo này. Trong một số tình huống, ai đó có Tên truy nhập Yahoo tương tự có thể vô tình cố gắng truy cập vào tài khoản. Nếu nhận được thông báo, bạn nên kiểm tra một số mục để tăng cường an toàn cho tài khoản của mình.

  Tìm hiểu cách bảo vệ thông tin của bạn trực tuyến - truy cập Yahoo Trung tâm An toàn.