Tại sao tôi nhận được thông báo truy cập từ Yahoo?

Nếu Yahoo phát hiện hoạt động bất thường, như nỗ lực truy cập tài khoản không thành công hoặc các thay đổi đối với cài đặt tài khoản của bạn, thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đến tài khoản và email khôi phục của bạn. Bạn không nên quá lo lắng khi nhận được thông báo này. Trong một số tình huống, ai đó có Tên truy nhập Yahoo tương tự có thể vô tình cố gắng truy cập vào tài khoản. Nếu nhận được thông báo, bạn nên kiểm tra một số mục để tăng cường an toàn cho tài khoản của mình.

  Tìm hiểu cách bảo vệ thông tin của bạn trực tuyến - truy cập Yahoo Trung tâm An toàn.