Tạo và quản lý mật khẩu của ứng dụng bên thứ ba

Ứng dụng email của bên thứ ba (không sử dụng trang đăng nhập mang thương hiệu Yahoo của chúng tôi) yêu cầu bạn nhập một mật khẩu duy nhất để làm thông tin đăng nhập. Để truy cập tài khoản Yahoo Mail của bạn trên những ứng dụng này, bạn sẽ cần tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là một mã được tạo ngẫu nhiên, cho phép một ứng dụng không phải Yahoo có quyền truy cập vào tài khoản Yahoo của bạn. Bạn chỉ cần cung cấp mã này một lần để đăng nhập vào ứng dụng email của bên thứ ba.

  Mật khẩu ứng dụng vẫn còn hiệu lực - ngay cả khi bạn thay đổi mật khẩu của tài khoản chính. Để mật khẩu ứng dụng mất hiệu lực, bạn phải xóa mật khẩu đó.

Tạo mật khẩu ứng dụng

Khi tạo mật khẩu ứng dụng, hãy dùng trình duyệt mà bạn đã dùng để đăng nhập vào Yahoo trong nhiều ngày liên tiếp và tránh sử dụng Chế độ ẩn danh. Nếu cách làm này không thành công, hãy sử dụng webmail hoặc Ứng dụng Yahoo chính thức để truy cập email của bạn. Bộ phận chăm sóc khách hàng không thể kiểm soát quá trình xác định điều kiện tạo Mật khẩu ứng dụng này.

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản Yahoo của bạn.
 2. Nhấp vào Tạo mật khẩu ứng dụng hoặc Tạo và quản lý mật khẩu ứng dụng.
 3. Nhấp vào Bắt đầu.
 4. Nhập tên ứng dụng vào trường văn bản.
 5. Nhấp vào Tạo mật khẩu.
 6. Dùng mật khẩu một lần để đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba.
 7. Nhấp vào Xong.

Xóa mật khẩu ứng dụng

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản Yahoo của bạn.
 2. Nhấp vào Tạo và quản lý mật khẩu ứng dụng.
 3. Nhấp vào Xóa bên cạnh mật khẩu ứng dụng mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Xóa để xác nhận.