Tạo và quản lý mật khẩu ứng dụng của bên thứ ba

Một số ứng dụng email cũ hơn của bên thứ ba (không sử dụng trang đăng nhập có thương hiệu Yahoo của chúng tôi) yêu cầu bạn nhập một mật khẩu duy nhất cho thông tin xác thực đăng nhập. Để truy cập tài khoản Yahoo Mail của bạn trên các ứng dụng này, bạn cần tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là một mã dài, được tạo ngẫu nhiên để cấp cho ứng dụng không phảiYahoo quyền truy cập vào tài khoản Yahoo của bạn. Bạn chỉ cần cung cấp mã này một lần để đăng nhập vào ứng dụng email bên thứ ba của mình.

Tạo mật khẩu ứng dụng

Để nâng cao độ an toàn của nền tảng và quyền riêng tư của thành viên, chúng tôi đã tạo ra Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng an toàn hơn. Khi tạo mật khẩu ứng dụng, hãy sử dụng trình duyệt mà bạn đã đăng nhập trước đó và tránh dùng chế độ Ẩn danh. Nếu việc này không thành công, hãy sử dụng webmail hoặc Ứng dụng Yahoo chính thức để truy cập email của bạn. Bộ phận chăm sóc khách hàng không thể kiểm soát quá trình xác định điều kiện tạo Mật khẩu ứng dụng này.

  1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản Yahoo của bạn.
  2. Nhấp vào Tạo mật khẩu ứng dụng hoặc Tạo và quản lý mật khẩu ứng dụng.
  3. Nhập tên ứng dụng vào trường văn bản.
  4. Nhấp vào Tạo mật khẩu.
  5. Làm theo hướng dẫn bên dưới mật khẩu ứng dụng.
  6. Nhấn vào Xong.

Sử dụng mật khẩu ứng dụng này và địa chỉ email của bạn để đăng nhập vào ứng dụng email của bạn.

Thu hồi mật khẩu ứng dụng

  1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản Yahoo của bạn.
  2. Nhấp vào Tạo và quản lý mật khẩu ứng dụng.
  3. Nhấp vào Xóa bên cạnh mật khẩu ứng dụng bạn muốn thu hồi.
  4. Nhấp vào Xóa để xác nhận.