Tạo và quản lý mật khẩu ứng dụng của bên thứ ba

Một số ứng dụng email bên thứ ba cũ hơn (không sử dụng trang đăng nhập có thương hiệu Yahoo của chúng tôi) yêu cầu bạn nhập một mật khẩu cho thông tin đăng nhập. Để truy cập tài khoản Yahoo Mail của bạn trên những ứng dụng này, bạn cần tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là một mã dài, được sinh ra ngẫu nhiên, cấp cho ứng dụng không thuộc Yahoo quyền truy cập tài khoản Yahoo của bạn. Bạn chỉ cần cung cấp mã này một lần để đăng nhập vào ứng dụng email của bên thứ ba.

Tạo mật khẩu ứng dụng

  1. Đăng nhập và đi đến trang Bảo mật tài khoản của bạn.
  2. Nhấn vào Tạo mật khẩu ứng dụng hoặc Quản lý mật khẩu ứng dụng.
  3. Chọn ứng dụng từ menu thả xuống và nhấn vào Tạo.
  4. Làm theo hướng dẫn bên dưới mật khẩu.
  5. Nhấn vào Xong.
  6. Sử dụng mật khẩu ứng dụng này và địa chỉ email của bạn để đăng nhập vào ứng dụng email của bạn.

Thu hồi mật khẩu ứng dụng

  1. Đăng nhập và đi đến trang Bảo mật tài khoản của bạn.
  2. Nhấn vào Quản lý mật khẩu ứng dụng.
  3. Nhấp vào biểu tượng Xóa Hình ảnh biểu tượng Xóa. bên cạnh ứng dụng có mật khẩu bạn muốn thu hồi.